facebook sharetwitter shareemail share

izgrađivanje odnosa

Da bi i vlasnik i pas živeli skladno i srećno, psu su potrebni vaspitanje, socijalizacija i osnovna dresura, u skladu sa njegovom genetikom i temperamentom. Zato je važno od početka postaviti određena pravila i biti dosledan u njihovom sprovođenju. To znači da svi članovi domaćinstva moraju biti upoznati sa ovim pravilima i pridržavati ih se, jer će u suprotnom pas biti zbunjen i praviti probleme i ispoljavati nepoželjno ponašanje.

vaspitanje

Vaspitanje je uspostavljanje određenih pravila ponašanja i učenje psa da ih se pridržava. Vaspitanje počinje onog trenutka kada pas dođe u kuću i ne prestaje do kraja života. Jednostavno, potrebno je samo odrediti i dosledno se pridržavati pravila koja su u skladu sa našim načinom života, ali i prirodnim potrebama i temperamentom psa. Tu spadaju: vršenje nužde na odgovarajućem mestu, ponašanje u kući (prema ukućanima i gostima), hijerarhijski odnos unutar domaćinstva itd. Vrlo je važno da svi članovi domaćinstva budu upoznati i da sprovode ova pravila na pravi način jer se u suprotnom može narušiti odnos između psa i ukućana.

Pas koji ne zna koja su pravila ponašanja u čoporu/porodici stalno je zbunjen i pod velikim je stresom jer pokušava sam da ih odgonetne i nauči, a to može jedino ispitivanjem do koje granice se neko ponašanje toleriše. Očekivati da pas sam bez naše pomoći nauči pravila ponašanja, ili ga kažnjavati za kršenje pravila koja mu nismo objasnili na način koji mu je razumljiv u najmanju ruku nije fer. Najjednostavnije rečeno, lepo vaspitan pas je pre svega stabilan pas, koji zna gde mu je mesto i čije smo poštovanje i poverenje zaslužili svojim korektnim ponašanjem, smirenim vođstvom i jasnim instrukcijama.

socijalizacija

Često se socijalizovanim psom smatra onaj koji je vrlo druželjubiv sa drugim psima i ljudima, ali to nije sasvim tačno. Svi mi smo videli da mnogi od tih druželjubivih pasa umeju da budu vrlo naporni, da skaču, laju ili grizu u prevelikoj želji da se igraju ili da privuku pažnju. Često su ti psi neposlušni i ne primećuju svoje vlasnike u prisustvu drugih pasa ili ljudi, što ih može dovesti u potencijalno opasne ili neprijatne situacije jer u igri mogu otrčati na prometnu ulicu, isprljati nekoga ko je upravo krenuo na posao ili stradati od drugih pasa ukoliko traže da se igraju sa psima koji nisu druželjubivi ili su agresivni.

Socijalizacija je produžetak vaspitanja i podrazumeva poznavanje i poštovanje pravila ponašanja u različitim situacijama izvan kuće. Socijalizovan je onaj pas koji je naviknut na razne situacije izvan kuće i naučen da na njih reaguje na prikladan način. Najbolji način socijalizacije je naučiti psa da bude usmeren na vlasnika u svakom trenutku i da od njega traži vođstvo kad god se nađe u nepoznatoj ili stresnoj situaciji.

dresura

Najprostije rečeno, dresura je učenje psa da izvrši neku radnju na komandu koju dajemo glasom ili gestom. Mnogi misle da je dresura nepotrebna i da će „slomiti duh“ psu, i zato svoje pse nikada ničemu ne nauče. Istina, pogrešan način dresure može psu slomiti duh i trajno narušiti odnos koji imamo sa njim, ali pravilna dresura je izuzetno važna za mentalno i emotivno zdravlje psa. Reći da psima ne treba dresura isto je kao reći da deci nije potrebno da idu u školu. Mnogi psi ispoljavaju problematično ponašanje uprkos tome što redovno šetaju, trče i imaju dosta fizičke vežbe zato što im nedostaju disciplina i mentalna stimulacija koju bi dobili dresurom. Urađena na pravi način, dresura može učiniti čuda za fizičko i mentalno zdravlje psa, kao i izgrađivanje i produbljivanje odnosa sa vlasnikom.