facebook sharetwitter shareemail share

usluge

savetovanje i edukacija vlasnika

Iskustvo je pokazalo da je često edukacija vlasnika mnogo važnija nego obuka ili vaspitanje pasa. Mnogi problemi u ponašanju pasa direktna su posledica loše obaveštenosti vlasnika, nepoznavanja prirode pasa i nerealnih očekivanja. Moja uloga je da pomognem vlasnicima da razumeju prirodu svojih ljubimaca i da izgrade skladan odnos zasnovan na uzajamnoj ljubavi, poštovanju i poverenju. Psi su naše ogledalo u kojem se vide sve naše vrline i nedostaci. Iza svakog dobrog psa po pravilu se nalazi dobar i stabilan vlasnik.

osnovna obuka u poslušnosti

Većina ljudi uglavnom drži pse kao kućne ljubimce i njihova želja je da imaju lepo vaspitanog i poslušnog ljubimca. Moj fokus u dresuri je na savladavanju osnovnih komandi koje su primenljive u običnom životu i koje vlasnicima mogu pomoći da imaju kontrolu nad svojim psom u svakodnevnim situacijama. Tokom dresure insistiram na tome da vlasnik radi sa psom, kako se ne bi dogodilo, što nije redak slučaj, da pas počne da više sluša dresera nego vlasnika.

korigovanje neželjenog ponašanja

Neželjeno ponašanje najčešće je posledica neadekvatnog vaspitanja psa kao šteneta, neke traume, ili pogrešnog ponašanja vlasnika. Da bi se korigovalo neželjeno ponašanje prvo je potrebno u razgovoru sa vlasnicima otkriti uzrok takvog ponašanja, zatim osmisliti plan rada i naposletku edukovati i aktivno uključiti vlasnike u proces izmene ponašanja.

izgradnja odnosa

Izgradnja odnosa sa psom je osnova i suština svega. Da bismo psa mogli naučiti bilo čemu, neophodno je da mu je pažnja usmerena na nas i da između nas postoji topao, prijateljski odnos. To se može postići kroz razne vežbe i igre u kojima angažujemo psa na zabavan način i učimo ga da rad sa nama može biti prijatno i zbližavajuće iskustvo.

martaOsmeh