facebook sharetwitter shareemail share

čovek i pas: istorija jednog odnosa

Većina autora smatra da su psi potomci vukova i da su je njihovo pripitomljavanje počelo pre više od deset hiljada godina. U početku su prilazili ljudskim naseljima jer su shvatili da su ljudi vrlo efikasni u lovu i da oko ljudskih naselja uvek mogu naći ostatke hrane. Oni krotkiji, druželjubiviji i manje strašljivi sve više su prilazili i umiljavali se ljudima, i za uzvrat dobijali više hrane, što im je dalo evolutivnu prednost u odnosu na svoje divlje rođake. Oni su se slobodnije parili i šanse za preživljavanje njihovih mladunaca bile su mnogo veće nego da su ostali u divljini. U početku je glavna uloga ovih pasa bila higijeničarska - da pojedu otpatke, leševe životinja i čak i izmet, ali ubrzo je čovek uočio da ove životinje imaju i druge osobine koje mu mogu biti od koristi. Zahvaljujući ovim osobinama pas je dobio svoj prvi posao. Ove osobine su teritorijalnost, lovački nagon i druželjubivost.

teritorijalnost

Sva živa bića su po svojoj prirodi teritorijalna. Ljudi zaključavaju vrata i čuvaju granice država, psi i vukovi upozoravaju i napadaju uljeze na svojoj teritoriji, mačke se nakostreše i frkću... Prvi psi koji su prišli čoveku branili su svoju novu teritoriju jer nisu želeli da izgube obilje lako dostupne hrane, i ljudi su vrlo brzo shvatili da ova njihova osobina može biti veoma korisna – lavežom su upozoravali da dolaze uljezi, a neretko su ih i napadali i terali. Zato su ljudi počeli da ih više hrane i da se zbližavaju sa njima, zbog čega su psi sve češće i sve duže ostajali uz naselja. Tako su nastali prvi psi čuvari.

lov

Iako su prvi psi deo hrane nalazili u ljudskim naseljima, ostatak su i dalje morali da pribave lovom. U njima je lovački instinkt još uvek bio jak, a vučje lovačke veštine i dalje prisutne. Ljudi su primetili da ovi psi međusobno sarađuju i da su izuzetno efikasni u lovu, zbog čega su rešili da i ovu njihovu osobinu iskoriste za svoje potrebe, usled čega su nastali prvi lovački psi.

Lovački instinkt, ublažen i kanalisan, doveo je i do nastanka prvih ovčarskih pasa. Kretanje pasa ili vukova za plenom u lovu i kretanje ovčarskih pasa je vrlo slično, i jedina je razlika u tome što je kod ovčarskih pasa nagon za ujedanjem i ubijanjem suzbijen.

kućni ljubimci

Psi su izuzetno druželjubiva bića i njihova urođena potreba je da formiraju čopore. Iako su se čopori prvenstveno formirali zbog većeg osećaja sigurnosti i efikasnijeg lova, što je povećavalo šanse za opstanak i produžetak vrste, psi imaju i veliku potrebu za igrom i međusobnim povezivanjem sa ostalim članovima čopora. Zbog ove osobine čovek je počeo da od pasa pravi kućne ljubimce, čija je glavna uloga bila da mu prave društvo i pruže zabavu. Iako u današnje vreme psi uglavnom žive u porodicama kao kućni ljubimci koje vlasnici uzimaju upravo iz želje za društvom i zabavom, međutim, ne smemo zaboraviti da oni imaju i svoje druge instinkte koje moramo ispoštovati i kanalisati na pravi način ukoliko želimo da izbegnemo potencijalne probleme.